Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của trường THPT Lạc Long Quân

Ngày 24/10, Sở GD – ĐT đã tổ chức cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS” học sinh THPT trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc thi có 5 trường THPT là trường THPT Công Nghiệp, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, trường THPT Lạc Long Quân, trường THPT Ngô Quyền và trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Pà Cò từng là một vùng đất nóng bỏng về ma túy, nơi đây có những lúc từng được ví như những "lô cốt" bất khả xâm phạm, nhưng nay “điểm nóng” này đã và đang “hạ nhiệt” từng ngày. Để có được kết quả đó là nhờ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, của lực lượng Công an cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là công tác vận động những người có uy tín tham gia vào công tác phòng, chống ma túy (PCMT).
 
Lãnh đạo 5 ngành (Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) ký kết Quy chế phối hợp về công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Theo Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, trong đó Chính Phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương thành lập và ban hành quy chế hoạt động của cơ sở tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 7/5/2015 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

 

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mai Châu tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm đã và đang góp phần kiềm chế việc gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh nghiệm sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh đã cho thấy điều đó.

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh xung kích làm thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Thời gian qua, công tác Dân vận luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, coi đây là động lực giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gắn bó với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction