UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2016.

98566 IMG 6896Đến cuối năm 2015, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 157 người nghiện ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý, cư trú tại 14/29 xã, thị trấn, tăng 28 người so với năm 2014. Nguyên nhân chính dẫn đến số người nghiện tăng là do những người đã hết thời hạn cai nghiện tại các Trung tâm và hoàn thành thời gian thi hành án tại các trại giam về địa phương; công tác cai nghiện hiệu quả thấp, tỷ lệ tái nghiện cao, trên 95%.

imagesbNgày 28/4, Sở Y tế phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS và mở rộng chi trả quỹ bảo hiểm y tế cho dịch vụ điều trị HIV/AIDS. Tham dự có đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS, Vụ Tài chính, Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, các tổ chức quốc tế HFG, CDC; cùng lãnh đạo sở Y tế các tỉnh Thái Bình và Bắc Ninh.

imagescNgày 27/4, Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc (HĐND tỉnh) tổ chức khảo sát tình hình thực hiện công tác cai nghiện ma túy và sử dụng methadone trong việc cai nghiện ma túy tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV, Trưởng ban VH- XH&DT, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo buổi làm việc.

imagesnNgày 13/4, Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình thực hiện công tác cai nghiện ma túy và sử dụng methadone trong việc cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội (Sở LĐTB&XH).

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction