ImageSáu tháng đầu năm 2015, các Trung tâm tổ chức quản lý, chữa trị cho 195 học viên, trong đó có 133 người cai nghiện tự nguyện. Quản lý sau cai Tại Trung tâm Lạc Sơn122 học viên. Bên cạnh cai nghiện tại Trung tâm, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tư nhân như Cơ sở tư vấn cai nghiện ma túy tự nguyện tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn tiếp nhận cai nghiện cho 12 người, điều trị và bàn giao về gia đình 4 người, hiện đang quản lý 8 người.

 

Liên tổ 10-12-14, phường Phương Lâm có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn thành phố Hòa Bình luôn được duy trì và phát triển. Góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đóng góp không nhỏ vào sự thành công đó là vai trò của Mặt trận tổ quốc thành phố.

  

Công an xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân không mắc vào tệ nạn ma túy

Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy là một trong những giải pháp trọng tâm, hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn ma túy. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua, việc xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy được các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh Hòa Bình quan tâm, triển khai hiệu quả.

 

Đội an ninh xung kích nhà trường họp giao ban triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT và phòng chống ma túy xâm nhập học đường.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm qua, trường Trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật Hòa Bình đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho đội ngũ cán bộ giáo viên, HSSV nhà trường. Đặc biệt, từ mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” khẳng định hiệu quả không để ma túy xâm nhập vào nhà trường, góp phần thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nhà trường “An toàn về ANTT” theo thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công an và Quyết định số 885/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Ngày 19/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư khen gửi l ực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. TTXVN xin trân trọng giới thiệu nội dung thư khen của Chủ tịch nước:

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction