Tin trong tỉnh

 dt 10720191457 66450280 2255472404569621 2

Toàn cảnh buổi truyền thông tại xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn. 

Cán bộ, hội viên được cập nhật thông tin khái quát tình hình tệ nạn ma túy, tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em tại địa phương; một số kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy từ gia đình, phòng ngừa tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em… Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em cho cán bộ, hội viên. Từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình để tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Theo: baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Huy Tuấn