Đi đôi với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ năm 2008 - 2018, Trung ương, tỉnh đã hỗ trợ, cấp trên 62 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Qua đó, đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, các địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong phòng, chống ma túy được nâng cao. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và người nghiện ma túy vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. 

dt 1612019947 img 1227

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành Khối Nội chính triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tính riêng 10 tháng năm 2018, lực lượng Công an trên toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 171 vụ, 217 đối tượng, thu giữ 52 bánh, 1.225,42 gram heroin, 31.257 viên và 7.436,96 gram ma túy tổng hợp, 30,67 gram thuốc phiện, 9 ô tô cùng nhiều tang vật khác. So với cùng kỳ năm 2017, phát hiện nhiều hơn 52 vụ, 65 đối tượng. Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an các tỉnh bắt 1 vụ, 2 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá. Đáng chú ý, số người nghiện và địa bàn có người nghiện năm sau cao hơn năm trước. Theo Công an tỉnh, số người nghiện ma túy ngoài cộng đồng có hồ sơ quản lý năm 2008 là 848 người, tại 98 xã, phường, thị trấn; năm 2009 là 1.049 người, tại 104 xã, phường, thị trấn; năm 2011 là 1.227 người, tại 105 xã, phường, thị trấn…, đến năm 2018, số người nghiện ma túy trên toàn tỉnh là 1.579 người, tại 141 xã, phường, thị trấn.

Việc điều trị thay thế bằng methadone được quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2015, Kế hoạch duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, trên toàn tỉnh đã triển khai 9 cơ sở điều trị methadone và 4 cơ sở cấp phát methadone tại 8 huyện, thành phố. Trong đó, 7 cơ sở do ngành Y tế quản lý, 2 cơ sở do ngành LĐ-TB&XH quản lý. Việc điều trị thay thế bằng methadone đã làm giảm sử dụng ma túy, cải thiện sức khỏe, chất lượng sống và hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh mới có 698 bệnh nhân điều trị bằng methadone, đạt 57,42% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Những năm qua, hàng nghìn lượt người nghiện ma túy đã được tổ chức cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội và các cơ sở cai nghiện trên địa bàn. Mặc dù được đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức điều trị cắt cơn, phục hồi và quản lý sau cai hoặc bàn giao về địa phương và gia đình quản lý… nhưng hiệu quả thấp vì đa số vẫn tái nghiện.

Theo Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy ở một số địa bàn hiệu quả chưa cao. Cộng đồng dân cư chưa thực sự xóa bỏ được sự kỳ thị đối với người nghiện, nên đa số gia đình người nghiện còn e ngại, không chủ động khai báo về tình trạng của người thân. Công tác quản lý sau cai nghiện chưa phù hợp và chưa có biện pháp phù hợp. Hiệu quả cai nghiện tại cộng đồng còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ tái nghiện cao. Số trường hợp được dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm chiếm tỷ lệ rất thấp. Buôn bán ma túy là hoạt động siêu lợi nhuận nên không ít người bất chấp sự trừng phạt của pháp luật vẫn cố tình hoạt động với thủ đoạt ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, trong đó có cả những người là cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý do liên quan đến ma túy. Kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Thực trạng trên cho thấy, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là "cuộc chiến" ngày càng cam go. Đại tá Phạm Văn Sử cho rằng, trong thời gian tới, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề ra giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng hình thức đa dạng, phong phú, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Các lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống ma túy phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác nắm tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy để chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ phòng, phống và kiểm soát ma túy. Quan tâm huy động các nguồn lực từ Trung ương, của tỉnh và xã hội, trang bị phương tiện, vũ khí cần thiết, chú trọng nâng cao chất lượng, kinh nghiệm công tác của các lực lượng chức năng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Theo: baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction