Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Hội LHPN huyện Lạc Sơn tổ chức truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội tại xã Mỹ Thành.

dt 2882018941 ls

Hội viên phụ nữ xã Mỹ Thành biểu diễn văn nghệ tuyên truyền tại buổi truyền thông.

Chương trình truyền thông đã tuyền đạt đến cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Mỹ Thành những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống ma túy và TNXH. Những kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy, tác hại và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các TNXH; công tác phòng chống ma túy tại địa phương…

Thông quan buổi truyền thông đã giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống ma túy, tội phạm và TNXH. Qua đó tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương. Đặc biệt trên cơ sở kiến thức được truyền thông, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Mỹ Thành sẽ là những tuyên truyền viên nòng cốt từ đó vận động người dân, các thành viên trong gia đình tự nguyện tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy; phát hiện và tố giác tội phạm ma túy; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ giáo dục, quản lý người thân và con em trong gia đình không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy; tham gia công tác tổ chức cai nghiện, quản lý người nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng cộng đồng dân cư không có tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo: baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction