Trong cuộc chiến với ma túy, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là việc làm hết sức cần thiết, không thể thiếu được. Đây là việc làm khó khăn, phức tạp, liên quan nhiều Bộ, ngành, đoàn thể, sự tham gia của tất cả người dân. Hiện nay, công tác tuyên truyền cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng “chất” công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực thực hiện để hoàn thành Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế phòng chống ma túy (26/6) năm nay là “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy”. Đây là lời kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể quần chúng, nhân dân hãy cùng nhau phối hợp chặt chẽ, chung tay giúp đỡ người nghiện, biến thông điệp thành hành động cụ thể trong phòng, chống tệ nạn ma túy nói chung và phòng, ngừa nghiện ma túy nói riêng.

Sáng 24-6, tại Đoàn 871, Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và “tuyên truyền các chuyên đề pháp luật năm 2015”. Hơn 250 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và học viên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị trên địa bàn Hà Nội tham dự sự kiện. Buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống ma túy tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

A. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP).

I. Thu nhập được miễn thuế: thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

II. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction