Trong thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, trong 6 tháng đầu năm 2019, phát hiện, triệt phá 65 vụ. Tội phạm xảy ra trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lợi dụng hoạt động của các quán karaoke được tổ chức khép kín, có nhiều người tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp mới (cỏ mỹ, lá khát, nấm ma túy, muối tắm…) lôi kéo nhiều người tham gia.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 2.588 người nghiện và người sử dụng ma túy, 158/164 xã, phường, thị trấn có ma túy. Bên cạnh đó, công tác cai nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tỷ lệ người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Để tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai tốt các nội dung:

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh có định hướng cụ thể về công tác tuyên truyền, từ đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền đẩy mạnh về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy để các cấp, các ngành, người dân hiểu và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công tác phòng, chống ma túy, các loại tội phạm có liên quan đến ma túy. Tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, kiểm soát tiền chất, tập trung vào các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, tổ chức điều tra, truy tố và xử lý nghiêm những đối tượng mua bán ma túy; chỉ đạo công an cấp huyện, xã tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt, quan tâm đến khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng ma túy; hỗ trợ tốt cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đảm bảo an ninh trật tự bên trong và ngoài Cơ sở cai nghiện ma túy.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phối hợp chặt chẽ với ngành công an đảm bảo tình hình an ninh trật tự bên trong và ngoài Cơ sở cai nghiện ma túy, không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện; kịp thời tiếp nhận, phân loại để quản lý tốt người tham gia cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện.

Sở Y tế có trách nhiệm triển khai kịp thời phương án điều trị cho người sử dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu loạn thần, hoang tưởng, ngáo đá gây ảnh hưởng xấu cho xã hội; phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức điều trị tốt cho người nghiện ma túy tổng hợp tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra triệt phá những tụ điểm ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; không để lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, điểm vui chơi công cộng, các quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần trên địa bàn, tổ chức rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy bằng các hình thức, theo dõi, quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction