Ưu đãi  tiền thuê đất tại các khu công nghiệp

 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình              

Một câu hỏi thường xuyên của các nhà đầu tư thuê đất trực tiếp trong khu công nghiệp, đó là thuê đất trong khu công nghiệp có được ưu đãi gì hơn so với ở ngoài khu công nghiệp.  Tại danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có quy định: các khu công nghiệp đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, và dự án đầu tư tại các khu công nghiệp nói trên thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, mở rộng khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp  (Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP). Không còn khu công nghiệp nào do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, trong mục trả lời bạn đọc, (http://www.khucongnghiep.com.vn/traloi/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/651/Default.aspx) đã nêu rõ: các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đủ điều kiện hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Như vậy, tất cả các khu công nghiệp đã được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, mà đến thời điểm 17/7/2013 gồm có khu công nghiệp Lương Sơn và khu công nghiệp Bờ Trái sông Đà, đều được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên. Các khu công nghiệp còn lại, do thuộc các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, đều thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và được hưởng ưu đãi theo địa bàn ưu đãi đầu tư./.

 

Theo ipshoabinh.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction