Nhân ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2018.

ea02057d ed1b 4bf1 a319 4309ff1ebebc

Cao Bằng được xác định là địa bàn phức tạp về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, là trạm trung chuyển ma túy qua biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, có số người nghiện cao và tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng. Theo thống kê, tính đến thời điểm tháng 6/2018, toàn tỉnh có 2.345 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Nhận định thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều  hướng phức tạp.

 Phát biểu tại Mít tinh, ông Nông Minh Huân- Phó Giám đốc Sở Lao động- TBXH cho biết, với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền tuyên truyền, quản lý, kiểm tra hướng dẫn các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên... thực hiện tốt các quy định pháp luật, chỉ thị, nghị quyết về công tác kiểm soát ma túy, tệ nạn ma túy; kiên quyết đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy; không kỳ thị, phân biệt đối xử, đồng thời chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện cai nghiện và hòa nhập cộng đồng. 

Lễ Mít tinh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma tuý, đồng thời tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau buổi lễ, tất cả đại biểu tham dự xuống đường diễu hành qua các tuyến phố, trục đường quanh thành phố hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction