Phát biểu tại Lễ ký kết, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam; ngài Rusell Holske, Giám đốc khu vực Viễn Đông của Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ nhấn mạnh, Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Phòng, chống ma túy Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia được ký kết ngày 16/11/2006 đã tạo điều kiện cho lực lượng hành pháp hai Bên tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể.

88

Trung tướng Phạm Văn Các và ngài Rusell Holske ký kết và trao Bản ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Thông qua Văn phòng Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ tại Hà Nội, Hoa Kỳ đã tài trợ cho lực lượng Công an Việt Nam xây dựng trung tâm huấn luyện tại Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; tài trợ đào tạo, tập huấn kỹ chiến thuật điều tra ma túy cho cán bộ điều tra ma túy của Việt Nam; trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp xác minh thông tin đối tượng...

Việc tiếp tục triển khai những nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia giữa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng, chống ma túy Hoa Kỳ là phù hợp với xu thế khách quan và nhu cầu cấp thiết của mỗi Bên. Đây là cơ sở pháp lý duy nhất hiện nay về lĩnh vực hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai Bên, có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thực thi pháp luật phòng, chống ma túy hai Bên triển khai hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm ma túy, phối hợp đấu tranh điều tra tội phạm ma túy; hỗ trợ đào tạo cán bộ thực thi pháp luật phòng, chống ma túy; giám định ma túy trong thời gian 03 năm tới...

Theo: bocongan.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction