Magic mushroom là thuật ngữ tiếng Anh nói về nấm thần, nấm ảo giác hay nấm ma thuật. Bởi nó có chứa hợp phần gây ảo giác mạnh, thậm chí còn bị lợi dụng bào chế thành ma túy tổng hợp, làm thay đổi tính cách con người một cách vĩnh viễn.

Năm 2015, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có trên 250 người sử dụng chất ma túy, 50 người nghi sử dụng, một số người mắc lầm lỗi, đa số trong độ tuổi lao động hoặc là trụ cột gia đình. Nhằm giúp những người lầm lỡ có cơ hội thoát khỏi tội lỗi, trở về với cuộc sống bình thường, Hội CCB huyện Hà Trung đề xuất với cấp ủy, chính quyền huyện thí điểm mô hình “Tổ CCB xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”.

Nhân Tháng Hành động phòng, chống ma túy 2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy", xin giới thiệu những thông tin cần biết về ma túy đá (Methamphethamine).

Theo số liệu của cơ quan chức năng về phòng, chống ma túy, trong 10 năm qua, người sử dụng ma túy ở Việt Nam có thay đổi lớn trong việc dùng các loại chất gây nghiện. Số người sử dụng ma túy có nguồn gốc tự nhiên có chiều hướng giảm và số người dùng chất ma túy dạng Amphetamin (ma túy đá - ATS) ngày càng tăng.

Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 của Chính phủ. Năm 2016, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội hướng dẫn các địa phương triển khai thành lập 06 Điểm tư vấn. Năm 2018, các địa phương đã thành lập thêm 4 Điểm tư vấn. Mỗi Điểm tư vấn có Ban chủ nhiệm gồm 5 người: Chủ nhiệm là lãnh đạo UBND cấp xã; 01 Phó Chủ nhiệm là Trưởng Trạm Y tế, 03 thành viên còn lại là lực lượng Công an, Cộng tác viên theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (hoặc Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện) và tư vấn viên là người làm việc tình nguyện. Điểm mới riêng biệt của mô hình Điểm tư vấn tỉnh Khánh Hòa với các Điểm tư vấn ở các tỉnh khác là có một Tư vấn viên chuyên trách. Để giúp cai nghiện thành công, ngoài việc tiếp nhận để cắt cơn giải độc còn cần phải tiếp tục tư vấn, hỗ trợ sau cai nghiện, kết nối các dịch vụ hỗ trợ như dạy nghề, vay vốn tạo việc làm... Các hoạt động này chỉ có tư vấn viên được đào tạo chuyên sâu mới có khả năng thực hiện được.

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction