Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, tiếp giáp với nhiều xã, có quốc lộ 12B đi qua, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) luôn xác định công tác bảo vệ ANTT, trong đó có đấu tranh phòng, chống ma túy là yếu tố quan trọng để ổn định địa bàn.
 


Lực lượng Công an thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở.

Năm 2015, thị trấn Hàng Trạm triển khai thực hiện đề án "Thị trấn Hàng Trạm không có ma túy giai đoạn 2015-2020", huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư chủ động phòng, chống ma túy. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến người dân. Xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống ma túy. Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể cùng ban quản lý các khu phố đã tích cực tham gia giáo dục tại cộng đồng các đối tượng nghiện và nghi nghiện. Bà Bùi Thị Toán, Trưởng khu 7, thị trấn Hàng Trạm cho biết: Triển khai đề án xây dựng địa bàn không có ma túy, hàng năm, khu đã chỉ đạo các tổ liên gia tự quản, hộ gia đình ký cam kết không để người thân, con em mắc tai, tệ nạn xã hội (TNXH). Thường xuyên tuyên truyền, vận động trên loa phát thanh, thông qua các buổi họp khu pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy, TNXH. Đặc biệt, với các đối tượng đã mắc tai, tệ nạn, xác định chủ yếu là thanh niên không có việc làm ổn định, khu giao cho các hội, đoàn thể, cụ thể là chi hội CCB theo dõi, giáo dục, kèm cặp và giúp đỡ tại cộng đồng. Trong đó, thường xuyên phối hợp với công an viên đến thăm hỏi, động viên, giáo dục đối tượng.

Đề án xây dựng địa bàn không có ma túy được triển khai đã góp phần đưa thị trấn Hàng Trạm dần ra khỏi địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy. Các ngành, đoàn thể đã vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm, TNXH và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội LHPN thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tai, TNXH.

Thị trấn Hàng Trạm đã và đang triển khai có hiệu quả nghị định của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Đồng thời, xây dựng 3 câu lạc bộ phòng chống ma túy do nông dân, thanh niên và hội phụ nữ quản lý, phối hợp trực tiếp với lực lượng công an thị trấn. Duy trì hoạt động hiệu quả 9 tổ an ninh, 9 tổ hòa giải, 102 tổ liên gia tự quản, 1 đội hoạt động xã hội tình nguyện. Đồng chí Phạm Văn Di, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Qua nhiều năm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn đã được người dân tạo điều kiện giúp đỡ về việc làm nên ít trường hợp nằm trong nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật. Đây cũng là kết quả bước đầu giúp đỡ những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, UBND thị trấn phối hợp với công an, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn tổ chức tốt hoạt động câu lạc bộ phòng chống ma túy, trật tự xã hội.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, thị trấn Hàng Trạm có 13 đối tượng nghiện ma túy được quản lý, 13 đối tượng nghi nghiện được theo dõi và chưa phát sinh thêm người nghiện mới. Kết quả đó góp phần quan trọng tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction