dt 19620201037 dsc 0981Là địa bàn hợp nhất giữa xã Phong Phú (cũ) và xã Địch Giáo, địa giới hành chính mở rộng, điều kiện đảm bảo ANTT - ATXH nhiều khó khăn do dân số đông, người dân có nhiều điều kiện giao lưu với bên ngoài... tuy vậy, xã Phong Phú (Tân Lạc) tiếp tục giữ vững là địa bàn trong sạch, không có ma túy.
dt 15620201845 dsc 0074Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền triển khai, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Bảo đảm an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; ANCT-TTATXH tiếp tục giữ vững ổn định, góp phần tích cực phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

dt 1562020928 dsc 0221Bằng hình thức xây dựng điểm tuyên truyền, điểm gặp gỡ, giao lưu giữa các gia đình, đoàn thể ở cơ sở... đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến người dân ở xã Vầy Nưa (Đà Bắc) thời gian qua.

dt 1362020954 1 dscf1155 Những người dân vùng đồng bào dân tộc hay vùng đồng bào có đạo, khi gặp Thượng tá Bùi Duy Huân, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đều coi anh như người con của chính quê hương, bởi anh luôn đồng hành với người dân thực hiện tiêu chí 19.2 "Xã an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên” trong xây dựng NTM. Nơi nào khó, việc nào vướng, ở đó lại có anh...
dt 1362020953 1 dsc 7065Thung Nai (Cao Phong) là xã vùng lòng hồ Hòa Bình. Với việc tiếp giáp nhiều xã bạn như: Bình Thanh, Bắc Phong (Cao Phong), Ngòi Hoa (Tân Lạc), Vầy Nưa, Tiền Phong (Đà Bắc), có cảng đường sông và quản lý vùng lòng hồ rộng, Thung Nai là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Tuy nhiên, bằng công tác phối hợp giữa các xã vùng giáp ranh, tạo thành cụm an ninh giáp ranh khu vực lòng hồ, tình hình ANTT - ATXH được giữ vững.

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction