Công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép được triển khai tích cực. Quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự xã hội đảm bảo, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy được kiềm chế. Đời sống nhân dân cải thiện và từng bước nâng lên.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trực thuộc Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM, trước đây là trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 2, đóng chân trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là cơ sở điều trị đa chức năng, tiếp nhận, điều trị cho người nghiện ma túy là nam giới tự nguyện điều trị hoặc có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển ổn định và bền vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tuy nhiên, một số loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tình hình người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng. Nếu trong năm 2007 toàn tỉnh có 483 người nghiện thì đến ngày 15/11/2017 đã là 1.295 người nghiện có hồ sơ quản lý, đáng chú ý là thanh thiếu niên nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao.

Để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy lây lan trong HSSV, những năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong HSSV

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 25⁄CT- TTg và Chỉ thị 48-CT⁄TW của Bộ Chính trị; chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, cuộc họp của các tổ chức đoàn thể như: thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, ban an ninh trật tự, trong đó, tiêu biểu như:

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction