Ngày 15⁄10⁄2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT⁄TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống, kiểm soát ma túy đạt nhiều kết quả tích cực; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã nỗ lực, cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về ma túy được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Các phong trào, chương trình, mô hình tổ chức vận động, quản lý, giáo dục, cai nghiện, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng được xây dựng, duy trì thực hiện ở nhiều địa phương, đơn vị. Công tác cai nghiện,  hòa nhập cộng đồng cho người nghiện đạt kết quả bước đầu. Từ năm 2008 đến nay, đã tổ chức xét nghiệm 13.252 trường hợp nghi sử dụng ma túy, phát hiện 3.478 lượt đối tượng dương tính với chất ma túy, đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh 1.177 đối tượng, vận động 395 đối tượng tự nguyện cai nghiện. Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh đã tiếp nhận, quản lý, tổ chức điểu trị 1.572 lượt người vào cai nghiện. Tổ chức triển khai và duy trì 11 mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” tại 8 địa phương gồm Tân Hiệp, Giồng Riềng, Phú Quốc, An Minh, Gò Quao, Hòn Đất, Hà Tiên và Rạch Giá; hướng dẫn làm kinh tế cho 311 lượt người sau cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng.

Các lực lượng chức năng đã phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong đấu tranh với bọn tội phạm ma túy; điều tra khám phá được nhiều chuyên án, các vụ án lớn về ma túy; quản lý chặt đối tượng nghiện ma túy; có nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua 10 năm thực hiện, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 976 vụ, 2.335 đối tượng vi phạm các tội phạm ma túy; thu giữ 3.200g ma túy tổng hợp, 317g heroin, 19kg cần sa, 42g thuốc phiện, 01 súng quân dụng, 4 súng tự chế các loại, 3 công cụ hỗ trợ và nhiều vũ khí thô sơ khác; sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và triệt phá một số băng, nhóm, đường dây mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Truy tố 859 vụ, 1.448 bị can; đưa ra xét xử 789 vụ, 1.366 bị cáo. Phát hiện, xử lý hành chính 160 trường hợp trồng cây cần sa để chăn nuôi gia súc, gia cầm; tiêu hủy 11.867 cây cần sa tươi và 150,5kg cần sa sấy khô, buộc số người này cam kết không tái phạm và công khai các trường hợp trồng cây cần sa để giáo dục phòng ngừa.

Theo nhận định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn sẽ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đối tượng manh động, liều lĩnh hơn, địa bàn hoạt động của tội phạm sẽ mở rộng hơn; số người nghiện ma túy sẽ gia tăng gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Đáng chú ý, Bộ Công an và các địa phương tuyến biên giới phía Bắc tập trung đánh mạnh tội phạm ma túy, nhiều khả năng đối tượng ma túy sẽ chuyển hướng hoạt động sang các tỉnh biên giới Tây Nam, trong đó có Kiên Giang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02-4-2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy nhằm huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống ma túy. Quản lý, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm và để người thân (vợ, chồng, con) vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu về tác hại của ma túy. Kịp thời phát hiện nhân rộng, khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy. Các ngành chức năng có kế hoạch và chủ động mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý chặt chẽ, kết hợp vận động, tuyên truyền với xử lý nghiêm hành vi tái trồng cây có chứa chất ma túy. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng đa dạng hóa các mô hình, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng của tỉnh; đồng thời, xây dựng nhân rộng mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng; tổ chức quản lý tốt đối tượng sau cai nghiện, từng bước giảm tỷ lệ tái nghiện... Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Campuchia, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới./.

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction