Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 9⁄9 quận, huyện đều có người nghiện ma túy, tổng số người nghiện là 2.630 người; trong đó, quận Ninh Kiều 825 người, quận Cái Răng 222 người, quận Bình Thủy 160 người, quận Ô Môn 271 người, quận Thốt Nốt 544 người, huyện Phong Điền 154 người, huyện Thới Lai 147 người, huyện Cờ Đỏ 97 người, huyện Vĩnh Thạnh 210 người. Đến nay, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng đã được triển khai tại 85⁄85 xã, phường, thị trấn nhưng kết quả đạt được chưa cao. Toàn thành phố hiện có 05 cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone đặt tại Trung tâm Phòng, chống HIV⁄AIDS thành phố Cần Thơ, các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và 05 điểm cấp, phát thuốc methadone tại quận Bình Thủy, các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Phong Điền và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Cần Thơ, với khoảng 1.150 người tham gia điều trị, tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân bỏ điều trị còn nhiều, hiện nay, số bệnh nhân đang duy trì điều trị methadone chỉ còn hơn 500 người.

Xác định việc thành lập Điểm tư vấn gắn các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone và triển khai công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác điều trị nghiện ma túy, mà còn là địa điểm tư vấn cho người nghiện ma túy, gia đình họ lựa chọn hình thức cai nghiện, giới thiệu người nghiện ma túy tham gia điều trị methadone, tạo thuận lợi cho người nghiện ma túy tham gia điều trị, cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, giúp họ từ bỏ ma túy và hòa nhập cộng đồng bền vững. Ngày 2/4/2018, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch Triển khai mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng”. Theo đó, mỗi quận, huyện thành lập một điểm tư vấn đặt tại cơ sở điều trị hoặc điểm cấp phát thuốc methadone theo lộ trình: năm 2018: thành lập 02 điểm tư vấn tại quận Ô Môn và quận Thốt Nốt; năm 2019: thành lập 06 điểm tư vấn tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền và huyện Thới Lai; năm 2020: thành lập 01 điểm tư vấn tại huyện Cờ Đỏ.

Các tiêu chí chọn địa bàn để triển khai thực hiện mô hình Điểm tư vấn là:

 Tiêu chí về quản lý: cấp Ủy, Chính quyền địa phương quan tâm đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Quận, huyện có số lượng người nghiện ma túy và người sau cai nghiện trong danh sách quản lý từ 10 người trở lên. Có đội ngũ cán bộ xã hội, Đội Công tác xã hội tình nguyện, các tổ chức đoàn thể nhiệt tình, tận tâm với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tiêu chí về cơ sở vật chất: đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản cho việc thành lập Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hoà nhập cộng đồng, bao gồm: phòng dành cho tư vấn cá nhân, mở cửa làm việc hàng ngày, được cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho tư vấn viên làm việc như bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy vi tính… Phòng tổ chức sinh hoạt nhóm cho người sau cai nghiện, được trang bị bàn, ghế ngồi cho các thành viên tham dự, hoạt động định kỳ 02 lần/ tháng.

Về cơ cấu nhân sự của Điểm tư vấn, Ủy ban nhân dân quận, huyện (gọi tắt UBND cấp huyện) thành lập Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn gồm có: 01 Chủ nhiệm là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; 01 Phó Chủ nhiệm là Lãnh đạo Cơ sở điều trị hoặc điểm cấp phát thuốc methadone; 01 thành viên là cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc quận, huyện; 02 thành viên là Đội trưởng (hoặc Đội phó) Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, nơi có cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc methadone; 01 tư vấn viên chuyên trách, có tâm huyết, có chuyên môn (công tác xã hội, y tế cộng đồng…) làm việc trực tiếp tại Điểm tư vấn.

 Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành, quy định nhiệm vụ, chức năng của từng thành viên và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu được giao hàng năm.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng và các sở, ban ngành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn. Tham mưu UBND thành phố xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ Điểm tư vấn, người tự nguyện điều trị tại cộng đồng và tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các Điểm tư vấn hoạt động hiệu quả. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, hoạt động của các Điểm tư vấn theo quy định./.

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction