Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ LĐTB&XH đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả cũng như hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong công tác cai nghiện. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phố chưa làm tròn trách nhiệm, dẫn đến tình trạng các học viên bỏ trốn tại một số Cơ sở cai nghiện ma túy.

Đầu năm 2018, một số tỉnh thành phía Nam đã để xảy ra tình trạng học viên tại các Cơ sở cai nghiện bỏ trốn. Điển hình là vụ hơn 200 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tại tỉnh Tiền Giang. Mới đây nhất là vụ 25 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tại tỉnh Cà Mau, khiến cho tình hình an ninh trật tự, cũng như công tác quản lý ở đây bộc lộ nhiều vấn đề bất cập.

Liên quan đến vụ vụ việc trên, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống TNXH cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ cũng như Bộ LĐTB&XH đã có những chỉ đạo nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời rà soát, bổ sung các chính sách, tháo gỡ những vướng mắc cũng như hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong công tác cai nghiện. 

cai nghien cà mau

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

Cụ thể, ngày 24/8/2018, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã kí ban hành Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH về Tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Công điện số 1995/CĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy; Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy; Điện mật số 188/ĐK/HK ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy. Thực hiện tốt việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác cai nghiện theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Công văn số 7002/VPCP-KGVX ngày 23/7/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế về cai nghiện ma túy, quy chế về quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện bảo đảm tính công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại cộng đồng; không vì lý do trong sạch địa bàn và an ninh trật tự mà lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vượt quá công suất thiết kế, khả năng quản lý chăm sóc của cơ sở cai nghiện. Bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy, đảm bảo các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt của học viên trong thời gian điều trị, cai nghiện tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiểm họa ma túy đối với thế hệ trẻ; chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, nhất là các loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục đối với người nghiện ma túy hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật về công tác điều trị, cai nghiện ma túy và các nội quy, quy chế tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như Bộ LĐTB&XH, nhiều địa phương đã nghiêm túc thực hiện rất tốt, tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn, điển hình là tỉnh Tiền Giang và Cà Mau vừa qua.

Theo ông Nguyễn Xuân Lập, nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên là do một số học viên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có tư tưởng chống đối, không muốn ở lại cai nghiện. Cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa chưa hoàn chỉnh và hiện một số nơi đang quá tải so với thiết kế. 

Đội ngũ cán bộ của cơ sở cai nghiện thiếu, nhất là cán bộ y tế và cán bộ tư vấn, giáo dục; cán bộ, nhân viên chưa được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thiếu công cụ hỗ trợ và chế tài đủ mạnh để xử lý đối với những học viên chống đối, không chấp hành nội quy, quy chế của Cơ sở cai nghiện.

Cũng theo ông Lập, trong chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, có 38 tỉnh thành được Trung ương hỗ trợ kinh phí hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó có cả Tiền Giang và Cà Mau, nhưng hai địa phương này vẫn để xảy ra tình trạng học viên cai nghiện bỏ trốn./.

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction